KURUMSAL

ÇEVRE POLİTİKASI


Yenilenebilir enerji kaynakları; tasarruflu, yüksek üretim potansiyeline sahip, ayrıca doğaya zararsızdır. TNA, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunurken temin ve tesis ettiği tüm hizmet ve ürünlerin, ilgili yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde çevresel etkilerini göz önünde bulundurmakta; çalışanları, iş ortakları, alt yüklenicileri ile çocuklarımızın geleceği için çevremizin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanmaktadır.