KURUMSAL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


TNA, inşaat-montaj faaliyetleri ve mobilizasyon gibi proje aşamalarını gerçekleştirirken;

  • Önleyici tedbirler alarak, olası tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırarak çalışanları ve alt yüklenicileri için güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
  • TNA, çalışanları, iş ortakları ve alt yüklenicileri yürürlükteki İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklere ve ahlaki kurallara uymayı ve uygulamayı,
  • Tüm çalışanlarımız kendi faaliyetlerini sürdürürken, iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uymayı taahhüt eder.