MÜHENDİSLİK

KONSEPT MÜHENDİSLİK


TNA, Türkiye için 6x6 km çözünürlükte rüzgâr atlası geliştirmekte ve seçilen bir her nokta için 10 yıllık geçmişe dayanan uzun dönem referans veri setleri oluşturabilmektedir.


TNA, NWP kaynaklarını kullanarak ürettiği yüksek kalitedeki veri setleri ve bunlara dayanarak gerçekleştirdiği model verileri, yenilenebilir enerji yatırımcılarına saha seçiminden işletmeye kadar yol göstermektedir. TNA rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımı yapılacak sahaların belirlenmesi amacıyla uzun dönemli meteorolojik verileri, süper bilgisayarlarda, bölge topografyasını sürece katan, bilimsel geçerliliği ispatlanmış yöntemlerle işleyerek, nokta veya alan belirten koordinatlar içinde yatırım sahasının uzun dönem karakteristiğini tespit etmekte. Elde edilen bu bilgileri ihtiyaçlara göre şekillendirerek değişik rapor formatlarında yenilenebilir enerji yatırımcılarının hizmetine sunmaktadır. Bu çalışmalar yatırımcıları ilgili sahaların rüzgâr ve güneş potansiyelleri konusunda bilgilendirmekte, P50, P75, P90 analizler ile enerji üretim değerlerini ortaya koymakta, güç ve kapasite faktörleri hakkında bilgi vermektedir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde yatırım sahasında enerji üretilmesi konusunda daha net fikirler ve yatırım için sahada gerçekleştirilecek mühendislik çalışmaları hakkında ihtiyaçlar belirlenmektedir. Bugüne kadar ülkemizde sınırlı kaynaklarla ve yabancı şirketler tarafından yapılmakta olan uzun dönem veri temini ilk defa özel sektör tarafından gerçekleştirilmekte, yüksek nitelik ve çözünürlükte ve uluslararası geçerliliği olan rapor formatlarında yatırımcılara sunulmaktadır.