ÜRÜNLER

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ


Enerji bakanlığının ve EPDK’nın gerçekleştirmiş olduğu son düzenlemelerle birlikte; lisansız elektrik üretiminde 1000 KWe Kurulu güç için yatırımların gerçekleştirilmesi mümkün hale getirilmiş, bu düzenlemeyle birlikte lisansız elektrik üretiminin sınırının 5000 KWe ye kadar genişletilmesinin yetkileri bakanlar kuruluna verilmiştir. Bu noktadaki öncelikli hedef; yatırımcının kendi elektriğini karşılaması ve fazlasını bağlı bulunduğu dağıtım şirketine satması amacına dayanmaktadır. Lisanssız elektrik üretim tesisleri yönetmelik ve tebliğ kapsamına göre kurulmakta ve bu tesisleri kuran kişiler bu tesislerde kendi ihtiyaçları için elektrik üretmeye yetkili kılınmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kuran gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik 10 yıl süreyle perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi vasıtasıyla YEK destekleme mekanizması kapsamında değerlendirilmektedir.TNA lisanssız elektrik üretiminde, ön fizibiliteden başlayarak, projelendirme, ekipman tedariği, kurulumu, devreye alma ve kabul aşamalarına kadar her aşamada yatırımcıların yanında yer almakta ve doğru yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.


Detaylı bilgi için lütfen şirketimizle irtibata geçiniz.