MÜHENDİSLİK

PROJE GELİŞTİRME


Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımı için seçilen sahada, ön fizibilite ve uzun dönemli veri yorumları ile kaynak değerlendirmesi ve olası enerji üretim tespitini yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda mühendislik takımımız rüzgâr ve güneş kaynaklarını değerlendirerek teknik ve finansal boyutlandırmayı ortaya koymaktadır. Proje için verimli üretim teknolojilerini gözden geçirerek eldeki kaynaktan mümkün olan en fazla üretimin temin edilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir.


TNA tüm bunlarla birlikte proje geliştirilmesi hedeflenen sahanın geçmişini araştırırak, mevcut lisanlar orman, milli park, sit alanı, maden kaynakları, vb. konuları değerlendirir ve ileride yatırımcının karşısına çıkabilecek engelleri başlangıç aşamasında öngörür.